Saturday, 14 May 2016

List of FM Stations in Lviv

88.65 Radio ERA FM
89.10 Radio ROKS
89.70 FM Halychyna
90.40 Radio Shanson
91.10 Russkoe Radio-Ukraina
91.60 Radio Melodia
91.90 Radio Pjatnitsa/Radio Friday
101.30 Radio Yes
101.70 Hit FM
102.10 Radio 24
102.50 Retro FM
103.30 Ukrainian Radio 1st Program/Regional Radio Lviv
103.95 Energy FM
104.30 Kiss FM
104.70 Lux FM
105.40 Avto Radio
106.00 Nashe Radio
106.80 Radio Nezalezhnist'
107.20 Radio Vholos

No comments: